kabine toplantısı ne zaman ocak Cuma Mesajları İndir Bedava Ayetli Haziran 2024 - Webhakim kahve makinesi

Sağlık Haberleri Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır?ülBoyAbdestiNasılAlınırErkekVeKadınlardaGusülAbdestiAlınışıAnlatımıSağlıjay schilter - Erkek Ve Kadınlarda Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı Giriş Tarihi: 2.6.2024 10:53 Son Güncelleme: 2.6.2024 10:53 Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadınlarda Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı Gusül abdesti cünüplük, hayız ve nifas gibi hükmi kirlilikten temizlenme halini ifade eder. Kur’an-ı Kerim’de ve bazı hadis kaynaklarında gusül abdestinin önemi ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Gusül (gusl) almak isteyen bir kimsenin izleyeceği adımları bu başlık altında derledik. Erkek ve kadın için Gusül abdesti nasıl alınır ve diğer bir ismi ile boy abdesti nasıl alınır sorusunun yanıtını buradan öğrenebilirsiniz. Peki gusül boy abdesti nasıl alınır ve sünnetleri nelerdir? İşte adım adım erkek ve bayan gusül abdesti alınışı! ABONE OL Gusül abdesti almak bir hayli önem taşır. Cünüplük, hayız ve nifas gibi hükmi kirlilikten temizlenme halini ifade eder. Kur'an-ı Kerim'de de gusül abdesti aşmanın ne derece önemli olduğu açıkça belirtilerken, bazı hadis kaynaklarında da bu durumdan bahsedilmektedir. Gusül abdestini en doğru şekilde almak isteyen birçok kişi gusül abdesti nasıl alınır sorusuna da cevap aramaktadır. Bir diğer ismi ile ise boy abdesti nasıl alınır başlığı sıkça araştırılır. Peki, gusül abdesti nasıl alınır ve sünnetleri nelerdir? İşte adım adım gusül (boy) abdesti alınışı!GUSÜL ABDESTİ NASIL ALINIR?Gusül abdesti alınışı şöyle:Gusletmek isteyen bir kimse, banyoya girmeden "Eûzü- Besmele" çeker ve sol ayağı ile banyoya girer.Gusletmek, yani boy abdesti almak isteyen bir kişi önce besmele çeker ve sol ayağı ile gusül yerine girer."Niyet ettim Allah rızası için gusül abdesti almaya" diye niyet eder.Elleri bileklere kadar yıkadıktan sonra edep yerlerini sol eliyle temizler.Bundan sonra sağ avucuyla ağzına üç kere su alır ve her defasında ağzını boğazına kadar gargara şeklinde çalkalar. Oruçlu ise boğazına su kaçmamasına dikkat eder.Sağ avucuyla burnuna, genzine kadar üç defa su çeker, her defasında sol eliyle burnunu temizler. Bundan sonra tıpkı namaz abdesti gibi abdest alır.Abdest aldıktan sonra önce başına, sonra sağ, daha sonra da sol omuza üçer defa su döker ve vücudunu yıkar. Suyu her döküşte elleriyle vücudunu iyice ovuşturur. İğne ucu kadar kuru yer kalmaksızın vücudun her tarafını güzelce yıkar. Gusülde bıyık, saç ve sakal diplerine suyun iyice işlemesi için ovuşturulur. Göbek boşluğu, küpe delikleri dikkat edilerek yıkanır. Böylece gusül abdesti almış olunur.GUSÜL ABDESTİNİN SÜNNETLERİ NELERDİR?Guslün sünnetleri de şunlardır: Cünüplükten dolayı yıkanmaya niyet etmek, besmele ile başlamak, elleri üç kere yıkamak, avret yerlerini ve varsa bedenindeki pisliği yıkamak, namaz abdesti gibi abdest almak, parmaklarla saçları tarar gibi yaparak suyun saç köklerine ulaşmasını sağlamak, önce sağ omuza, sonra da sol omuza su döküp bütün bedeni ovalamak, her organı üç kere yıkamak ve gusül esnasında bu sıraya riayet etmek. GUSÜL ABDESTİ ALMANIN ÖNEMİSözlükte "yıkamak, temizlemek" mânasında masdar ve "yıkanma" anlamında isim olan gusül (gusl) kelimesi terim olarak cünüplük, hayız ve nifas gibi hükmî kirlilikten temizlenme niyetiyle bütün vücudu su ile yıkamayı ifade eder. Türkçe'de "boy abdesti" ve bazı bölgelerde halk arasında "büyük abdest" olarak bilinir. Kur'ân-ı Kerîm'de bu temizlik bir âyette gusl (en-Nisâ 4/43), iki âyette de tahâret (el-Bakara 2/222; el-Mâide 5/6: tetahhür) kökünün türevleriyle ifade edilmiştir. Hadislerde ise gusl ve iğtisâl masdarlarının türevleri sıkça kullanılmıştır.İslâm dininde, "Eğer cünüpseniz iyice temizlenin" (el-Mâide 5/6); "Temizleninceye kadar onlara -hayızlı kadınlara- yaklaşmayın" (el-Bakara 2/222) meâlindeki âyetlerin kısmen kapalı ifadesi Hz. Peygamber'in sözleri ve uygulamaları ile açıklığa kavuşturulmuş (ilgili bazı hadisler için bk. Buhârî, "Ġusül", 28; Müslim, "Ḥayıż", 87, 88; İbn Mâce, "Ṭahâret", 111; Ebû Dâvûd, "Ṭahâret", 84), cünüplük halinde veya hayız ve nifas sonrasında gusletme âkıl bâliğ olan her mükellefe farz kılınmıştır. Cünüplük, hayız ve nifas hali literatürde "hükmî kirlilik" veya "büyük hades" olarak adlandırılmış ve konuyla ilgili hadislerden de hareketle bu durumda olanların gusledip temizleninceye kadar namaz kılmaları, camiye girmeleri, Kur'an'a dokunmaları veya onu okumaları, Kâbe'yi tavaf etmeleri câiz görülmemiştir. Gusülde bütün vücudun kuru bir yer kalmayacak şekilde tamamen yıkanması şarttır. Hanefî ve Hanbelîler'e göre ağız ve burnun içi bedenin (yüzün) dışından sayıldığı için gusülde ağza su almak (mazmaza) ve burna su çekmek (istinşâk) suretiyle buraları yıkamak da farzdır. Bu sebeple guslün ağza su almak, burna su vermek ve bütün vücudu kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak şeklinde üç farzının bulunduğu belirtilir. Mâlikî ve Şâfiîler ile Şîa'dan Ca'ferîler'e göre ise ağız ile burun içi bedenin dışından sayılmadığı için gusülde yıkanmaları farz değil, sünnettir. Gusülde niyet Hanefîler'e göre sünnet, diğer mezheplere göre farzdır. Vücudu ovalamak Mâlikîler'e ve Şâfiî fakihlerinden Müzenî'ye göre farzdır; ayrıca gusle besmele ile başlamak da Hanbelîler'e göre farzdır. Abdest Nasıl Alınır? (Erkek-Kadın) Abdest Alma Sırası, Namaz Abdesti Alımı Anlatımı